tirsdag 8. oktober 2013

Innkalling til årsmøte i Regionsteateret Baluba


Innkalling til årsmøte i Regionsteateret Baluba

onsdag 6.november 2013 kl. 18.00

Sted: Bjørkelangen Videregående skole

 

 

 

Agenda for årsmøte:

 

·         Valg av ordstyrer og referent

·         Styrets beretning / rapport om arbeidet

·         Styrets regnskap

·         Fastsettelse av medlemskontigent

·         Styrets forslag til arbeidsprogram

·         Styrets forslag til budsjett

·         Innkomne forslag

·         Valg 

 

 

Styret som ble valgt av forrige årsmøte:

 

Leder                                                      Karianne Lotterud

Nestleder                                                Natalie Skamo

Sekretær                                                 Linda Haugen

Kasserer                                                 Hege Solvang

Styremedlem m/ bevertningsansvar          Elin Lund Nordby     

Foreldrekontakt                                       Anita Aag

Styremedlem m/kostymeansvar                Vibeke Lunde / Elin Lund Nordby

Styremedlem m/kulisseansvar                   Anne Elin Pettersen / Natalie Skamo

Ungdomsrepresentant                               Amalie Aag Strand

    

·         Det er kun leder som er på valg, de andre er valgt for 2 år.

·         Vi skal også velge inn 2 varamedlemmer og en valgkomité bestående av 2 medlemmer og 1 vara.

 

Stemmerett har alle betalende medlemmer fra minimum fylte 15 år

 

Rapport og evaluering fra styret vil bli sendt ut 1 uke før årsmøte.

 

Saker til årsmøte meldes til styrets sekretær, send gjerne en mail til lindahaugen74@gmail.com

Hvis man vil være anonym kan man sende et brev til: Linda Haugen, Moseveien 10, 1940 Bjørkelangen.

 

Forslag til vedtektsendringer må være sendt styret senest 3 (tre) uker før årsmøte. Andre forslag til senest 2 (to) uker før.

 

Det vil bli en enkel bevertning!

 

Bjørkelangen 02. oktober 2013

 

Linda Haugen

(sekr.)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar